בלוג ישראלי וורדפרס חדש Tue, 20 Jun 2017 13:42:00 +0000 he-IL hourly 1 http://wordpress.org/?v=4.3.12 האם כך יזכרו סרטי הילדים בעתיד? http://digitalhistory.israel-blog.co.il/2017/06/20/%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%9b%d7%9a-%d7%99%d7%96%d7%9b%d7%a8%d7%95-%d7%a1%d7%a8%d7%98%d7%99-%d7%94%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a2%d7%aa%d7%99%d7%93/ http://digitalhistory.israel-blog.co.il/2017/06/20/%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%9b%d7%9a-%d7%99%d7%96%d7%9b%d7%a8%d7%95-%d7%a1%d7%a8%d7%98%d7%99-%d7%94%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a2%d7%aa%d7%99%d7%93/#comments Tue, 20 Jun 2017 13:42:00 +0000 http://80.776 http://digitalhistory.israel-blog.co.il/2017/06/20/%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%9b%d7%9a-%d7%99%d7%96%d7%9b%d7%a8%d7%95-%d7%a1%d7%a8%d7%98%d7%99-%d7%94%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a2%d7%aa%d7%99%d7%93/feed/ 0 אם לא חיית בעידן הדיגיטלי לא נזכור אותך http://digitalhistory.israel-blog.co.il/2017/06/20/%d7%90%d7%9d-%d7%9c%d7%90-%d7%97%d7%99%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%a2%d7%99%d7%93%d7%9f-%d7%94%d7%93%d7%99%d7%92%d7%99%d7%98%d7%9c%d7%99-%d7%9c%d7%90-%d7%a0%d7%96%d7%9b%d7%95%d7%a8-%d7%90%d7%95%d7%aa%d7%9a/ http://digitalhistory.israel-blog.co.il/2017/06/20/%d7%90%d7%9d-%d7%9c%d7%90-%d7%97%d7%99%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%a2%d7%99%d7%93%d7%9f-%d7%94%d7%93%d7%99%d7%92%d7%99%d7%98%d7%9c%d7%99-%d7%9c%d7%90-%d7%a0%d7%96%d7%9b%d7%95%d7%a8-%d7%90%d7%95%d7%aa%d7%9a/#comments Tue, 20 Jun 2017 13:28:05 +0000 http://80.781 http://digitalhistory.israel-blog.co.il/2017/06/20/%d7%90%d7%9d-%d7%9c%d7%90-%d7%97%d7%99%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%a2%d7%99%d7%93%d7%9f-%d7%94%d7%93%d7%99%d7%92%d7%99%d7%98%d7%9c%d7%99-%d7%9c%d7%90-%d7%a0%d7%96%d7%9b%d7%95%d7%a8-%d7%90%d7%95%d7%aa%d7%9a/feed/ 0 מיקור חוץ לזיכרון שלנו http://digitalhistory.israel-blog.co.il/2017/06/20/%d7%9e%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8-%d7%97%d7%95%d7%a5-%d7%9c%d7%96%d7%99%d7%9b%d7%a8%d7%95%d7%9f-%d7%a9%d7%9c%d7%a0%d7%95/ http://digitalhistory.israel-blog.co.il/2017/06/20/%d7%9e%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8-%d7%97%d7%95%d7%a5-%d7%9c%d7%96%d7%99%d7%9b%d7%a8%d7%95%d7%9f-%d7%a9%d7%9c%d7%a0%d7%95/#comments Tue, 20 Jun 2017 13:26:06 +0000 http://80.774 http://digitalhistory.israel-blog.co.il/2017/06/20/%d7%9e%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8-%d7%97%d7%95%d7%a5-%d7%9c%d7%96%d7%99%d7%9b%d7%a8%d7%95%d7%9f-%d7%a9%d7%9c%d7%a0%d7%95/feed/ 0 בזכות ולא בחסד http://digitalhistory.israel-blog.co.il/2017/06/20/%d7%91%d7%96%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%9c%d7%90-%d7%91%d7%97%d7%a1%d7%93/ http://digitalhistory.israel-blog.co.il/2017/06/20/%d7%91%d7%96%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%9c%d7%90-%d7%91%d7%97%d7%a1%d7%93/#comments Tue, 20 Jun 2017 13:26:01 +0000 http://80.759 http://digitalhistory.israel-blog.co.il/2017/06/20/%d7%91%d7%96%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%9c%d7%90-%d7%91%d7%97%d7%a1%d7%93/feed/ 0 האם הרשת זוכרת? והאם היא גם יודעת לשכוח?/ רועי שיימן http://digitalhistory.israel-blog.co.il/2017/06/20/%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%94%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%96%d7%95%d7%9b%d7%a8%d7%aa-%d7%95%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%94%d7%99%d7%90-%d7%92%d7%9d-%d7%99%d7%95%d7%93%d7%a2%d7%aa-%d7%9c%d7%a9%d7%9b%d7%95%d7%97/ http://digitalhistory.israel-blog.co.il/2017/06/20/%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%94%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%96%d7%95%d7%9b%d7%a8%d7%aa-%d7%95%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%94%d7%99%d7%90-%d7%92%d7%9d-%d7%99%d7%95%d7%93%d7%a2%d7%aa-%d7%9c%d7%a9%d7%9b%d7%95%d7%97/#comments Tue, 20 Jun 2017 13:20:42 +0000 http://80.757 http://digitalhistory.israel-blog.co.il/2017/06/20/%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%94%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%96%d7%95%d7%9b%d7%a8%d7%aa-%d7%95%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%94%d7%99%d7%90-%d7%92%d7%9d-%d7%99%d7%95%d7%93%d7%a2%d7%aa-%d7%9c%d7%a9%d7%9b%d7%95%d7%97/feed/ 0 on this day http://digitalhistory.israel-blog.co.il/2017/06/20/on-this-day/ http://digitalhistory.israel-blog.co.il/2017/06/20/on-this-day/#comments Tue, 20 Jun 2017 12:38:41 +0000 http://80.756 http://digitalhistory.israel-blog.co.il/2017/06/20/on-this-day/feed/ 0 "לזכרו של…" http://digitalhistory.israel-blog.co.il/2017/06/20/%d7%9c%d7%96%d7%9b%d7%a8%d7%95-%d7%a9%d7%9c/ http://digitalhistory.israel-blog.co.il/2017/06/20/%d7%9c%d7%96%d7%9b%d7%a8%d7%95-%d7%a9%d7%9c/#comments Tue, 20 Jun 2017 12:18:39 +0000 http://80.752 http://digitalhistory.israel-blog.co.il/2017/06/20/%d7%9c%d7%96%d7%9b%d7%a8%d7%95-%d7%a9%d7%9c/feed/ 0 http://digitalhistory.israel-blog.co.il/2017/06/20/750/ http://digitalhistory.israel-blog.co.il/2017/06/20/750/#comments Tue, 20 Jun 2017 11:44:42 +0000 http://80.750 http://digitalhistory.israel-blog.co.il/2017/06/20/750/feed/ 0 "בואו נדליק נר זיכרון וירטואלי- יאי!" http://digitalhistory.israel-blog.co.il/2017/06/20/%d7%91%d7%95%d7%90%d7%95-%d7%a0%d7%93%d7%9c%d7%99%d7%a7-%d7%a0%d7%a8-%d7%96%d7%99%d7%9b%d7%a8%d7%95%d7%9f-%d7%95%d7%99%d7%a8%d7%98%d7%95%d7%90%d7%9c%d7%99-%d7%99%d7%90%d7%99/ http://digitalhistory.israel-blog.co.il/2017/06/20/%d7%91%d7%95%d7%90%d7%95-%d7%a0%d7%93%d7%9c%d7%99%d7%a7-%d7%a0%d7%a8-%d7%96%d7%99%d7%9b%d7%a8%d7%95%d7%9f-%d7%95%d7%99%d7%a8%d7%98%d7%95%d7%90%d7%9c%d7%99-%d7%99%d7%90%d7%99/#comments Tue, 20 Jun 2017 10:48:59 +0000 http://80.744 http://digitalhistory.israel-blog.co.il/2017/06/20/%d7%91%d7%95%d7%90%d7%95-%d7%a0%d7%93%d7%9c%d7%99%d7%a7-%d7%a0%d7%a8-%d7%96%d7%99%d7%9b%d7%a8%d7%95%d7%9f-%d7%95%d7%99%d7%a8%d7%98%d7%95%d7%90%d7%9c%d7%99-%d7%99%d7%90%d7%99/feed/ 0 דור שלישי לשואה http://digitalhistory.israel-blog.co.il/2017/06/20/%d7%93%d7%95%d7%a8-%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%a9%d7%99-%d7%9c%d7%a9%d7%95%d7%90%d7%94/ http://digitalhistory.israel-blog.co.il/2017/06/20/%d7%93%d7%95%d7%a8-%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%a9%d7%99-%d7%9c%d7%a9%d7%95%d7%90%d7%94/#comments Tue, 20 Jun 2017 10:09:09 +0000 http://80.738 http://digitalhistory.israel-blog.co.il/2017/06/20/%d7%93%d7%95%d7%a8-%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%a9%d7%99-%d7%9c%d7%a9%d7%95%d7%90%d7%94/feed/ 0